پشت کردن به زبان مادری، کمتر از پشت کردن به مادر نیست

Azərbaycan آزربايجان

نژادپرستی ممنوع، از هر نوعش! چه تورکی چه فارسی
آنا یارپاق

آرشیو

Email

RSS

بلاگا گؤره    ما با موسيقي، ساز، فرهنگ و عشقمان به ديگر ملتها و مهمانوازي خود، به تمام دشمنان نادان و كج فهم ملتمان كه با ساده لوحانه نگري و سوء استفاده نگري و با ‌قوم آذري ناميدن ملت ما، با ممنوع كردن تحصيل به زبان مادريمان (توركي)، با ممنوع كردن اسامي توركي براي فرزندان و مكانها و شهرها و روستاها و رودهايمان، و با توهين و تمسخر، قصد اضمحلال و نابودسازي هويتمان را دارند، واقعيت و موجوديت خود را بر جهانيان ثابت خواهيم كرد.

    ما وجود داريم، ما توركهاي آزربايجان وجود داريم و كساني كه مي خواهند موجوديت ما را انكار كنند، زباله دان تاريخ از آنها پذيرائي خواهد كرد.

بؤلوم لر

سون یازیلار

باغلانتی لار

     

یولداش لار

آرشیو

سایغاج

ایمکان لار